MŰEMLÉKEINK
Árpád szálló és étterem: Az Árpád Szálló és Étterem 1895-96-ban, Gábor József tervei alapján épült eklektikus stílusban. A millennium tiszteletére építve, nevét a honfoglaló vezérről kapta.
www.newjsag.hu
DATE épülete: Az épület 1927-ben épült Nászay Miklós tervei alapján. Az utcai homlokzaton látható aratójelenetet Baranski Emil képzőművészeti főiskolai tanár alkotta. Az épületben 1927-1965-ig középfokú szakoktatás folyt. 1970 óta a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz és Környezetgazdálkodási Kar működik benne.
www.mvk.tsf.hu
A római katolikus templom: Az Árpád Szálló melletti téren áll a római katolikus templom. A templomot a szarvasi katolikus kisebbség 1807-1812 között építtette. Késő barokk stílusú, klasszicista jegyekkel. Az oltárkép Szent Klárát ábrázolja. Hadizsákmányként Olaszországba, majd onnan a Bolza család révén Szarvasra került.
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - A katolikus templom építésének és fejlesztésének története
A II. világháborús emlékmű: Az Ótemplom északi végénél lévő kis téren áll a II. világháborúban elesettek emlékműve, Mihály Árpád szobrászművész alkotása.
www.tourinformszarvas.hu - II. Világháborús emlékmű
Bolza-mauzóleum: Lényegében ligetnek tekinthető az Ótemető is, a város legrégibb temetője. Itt található az eklektikus stílusban épített Bolza-mauzóleum
phoenix.szarvas.hu - A szarvasi Bolza-mauzóleum és az újratemetések
A történelmi Magyarország középpontja: A Holt-Körös partján, az arborétummal szemben áll egy jelképes szélmalom, amelyik a Trianon előtti Magyarország közepét jelöli.
www.newjsag.hu - Emlékezés Nagy-Magyarország keresztre feszítésére
Tessedik Sámuel Múzeum: A Körös-kultúra, majd a népvándorlás népeinek emléke részletesen nyomon követhető a helyi Tessedik Sámuel Múzeum állandó helytörténeti kiállításán. E kiállítás hét helyiségben vázolja Tessedik városának - Szarvasnak - hatezer esztendős múltját, népének életét és munkásságát, jelenének küzdelmeit és eredményeit. Az épületben régebben gimnázium, tanítóképző, óvóképző működött. 1973 óta a nemzetközi hírű Múzeum székháza.
www.szarvasimuzeum.hu - A Tessedik Sámuel Múzeum története
www.phoenix.szarvas.hu - A Tessedik Sámuel Múzeum
Evangélikus Ótemplom: A város nyugati szélén, a Holt-Körös közelében van az evangélikus Ótemplom. Tessedik Sámuel építtette, Kimnach Lajos pozsonyi építész tervei alapján 1786-88 között. Barokk stílusú, egytornyú, háromajtós templom. Az oltárképet amely Krisztus mennybemenetelét ábrázolja - 1780-ban Andreas Zalinger festette. A templom nevezetessége a pneumatikus (levegőműködtetésű) rendszerű, 36 regiszteres, 3 manuális 2483 síppal ellátott orgona. Neves művészek adnak rajta időnként hangversenyt.
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - Szarvas első templomai és lelkészei
Óvóképzõ fõisk. épülete: A múzeum mellett, a 44.sz. fő közlekedési út bal oldalán áll a hajdani Gimnázium épülete. 1905-06-ban épült Baumgarten Sándor mérnök tervei szerint. Szarvason ez volt az első kétemeletes épület. Benne 1906-1959 között működött a gimnázium, utána óvóképző, jelenleg a Brunszvik Teréz óvóképző Főiskola. Az épület a késői eklektika jegyeit mutatja.
www.tsf.hu - Pedagógiai Főiskolai Kar
Ruzicskay György alkotóház: Az Erzsébet-ligetben áll a szarvasi születésű Ruzicskay György alkotóháza, benne a művész értékes képzőművészeti és néprajzi gyűjteménye látható.
www.szarvas.hu - Ruzicskay Gyüjtemény
www.wikipedia.org - Ruzicskay György
www.phoenix.szarvas.hu - Ruzicskay György
Szarvas szobor: A városháza mellett lévő ABC-áruház előtt áll a híres Szarvas szobor, amely eredetileg a Bolza-kastély Körös-parti parkjában volt. A szobor Maróti Géza alkotása és 1913 körül készült, 1950 óta áll a város központjában.
www.szoborlap.hu - Szarvas szobor
Szlovák tájház: Jellegzetes múlt századi építészeti emlék. Beosztása, bútorzata megőrizte a szarvasi szlovákok életvitelének jellegzetességeit. Helyiségeiben korabeli háztartási eszközök, használati tárgyak, szerszámok, a szlovák népviselet darabjai láthatók.
www.phoenix.szarvas.hu - Szlovák tájház Szarvas
www.vendegvaro.hu - Szlovák tájház Szarvas
www.sulinet.hu - Szlovák tájház Szarvas
Tessedik Sámuel sírja: Szarvas legrégebbi temetője az Ótemető. Itt található Szarvas kiemelkedő egyéniségének, Tessedik Sámuelnek a sírja. Az 1821-ben készült síremlék Dunaiszky Lőrinc neves pesti szobrász alkotása. A klasszicista stílusú faragványon terítővel letakart úrvacsorai kehely látható, mely az elhunyt lelkészi szolgálatainak megszűnését és a gyászt szimbolizálja.
www.hu.wikipedia.org - Tessedik Sámuel
Tessedik Sámuel szobor: A Főiskola terén áll Tessedik Sámuel szobra, melyet Kiviczky Hugó alkotott. 1942-ben állították fel, Tessedik születésének 200. évfordulóján.
www.newjsag.hu - Tessedik Sámuel szobra
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - Szarvas "új" díszpolgára Tessedik Sámuel
A régi városháza és az I. világháborús emlékmű: A régi városháza 1835 körül, klasszicista stílusban épült. Erdedetileg Mittrovszky Wladimir gróf kastélya volt. A város 1854-ben vásárolta meg, ettől az időtől kezdve 1972-ig a városháza működött az épületben. Ma a városi könyvtár és a Chován Kálmán Zeneiskola működik. A városháza előparkjában az I. világháború áldozatainak emlékműve áll, melyet 1927-ben állítottak fel. Székely Károly szobrászművész alkotása. A mészkő alapzaton 1154 szarvasi név szerepel. Csúcsán az elhaltak emlékét szárnyaival őrző turulmadár bronzszobra látható.
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - Mittrovszky Wladimir kastély
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - Turul emlékmű
A volt Bárány fogadó: Az épület 1799-1801 között épült. Eredetileg a hírneves Bárány vendégfogadó épülete. A 19.század közepén itt volt a város gyorskocsiállomása és társadalmi életének központja, 1848-ban Szarvas Pilvax kávéháza. Később a posta székháza lett 1949-ig, 1958 óta szakorvosi rendelőintézet működik benne.
www.newjsag.hu - Bárány fogadó
Evangélikus Újtemplom: 1896-ban, a millennium tiszteletére épült, Francsek Imre tervei alapján, neogótikus, részben neormán részletekkel. Az oltárt díszítő képet Veress Gusztáv festette, a megfeszített Krisztust ábrázolja. A templom előtti haranglábon állt a három tonna súlyú, ún. Kita-harang. 1917-ben háborús beszolgáltatásra került.
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - A Szarvasi Újtemplomi Evangélikus Egyházközség története
www.magyartemplomok.hu - Szarvasi evangélikus újtemplom
Bolza Pál kastélya: A Holt-Körös partján áll Bolza Pál kastélya. A kastélyt a család 1810-20 között építtette klasszicista stílusban, romantikus és eklektikus részletekkel. A Holt-Köröshöz vezető lépcsőt 1910 körül létesítettek. Az itt látható szoborcsoport, amely a Romulust és Remust szoptató nőstényfarkast ábrázolja, a római capitoliumi szoborcsoport pontos másolata. A kastély jelenleg az Öntözési Kutatóintézet székháza.
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - Gróf Bolza Géza és kastélya
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - A Bolza család krónikája
Szárazmalom: A Bolza család építtette 1836-ban. A századfordulóig takarmány és gabonamagvakat őrölt, 1912-62 között kölest hántolt, kukoricát és árpát darált, valamint heregubót fejtett. 1883-1968 között a szarvasi Tomka család tulajdona volt. 1968-ban az állam megvásárolta, majd 1972-73-ban restaurálásra került. A Szarvason kásamalom néven ismert malom napjainkban berendezett, működőképes népi, ipari műemlékként látogatható.
www.tanyamuzeum.hu - Szarvasi szárazmalom
Az Anna-ligeti kastély: Az Anna-liget a 44.sz. fő közlekedési út jobb oldalán, a város szélén fekszik. A ligetben áll az ún. Anna-ligeti kastély, melyet 1908-ban építettek, klasszicista jellegű, késő barokk stílusban. A kastélypark volt Szarvas első arborétuma. A kastély épülete jelenleg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság székháza.
www.historicgarden.net - Szarvas, Anna liget, Csáky-kastély
Bajcsy-Zsilinszky Endre szülőháza: A Vajda Péter utcában találunk még néhány nevezetes látnivalót. A Vajda Péter Gimnázium melletti 22. számú házban született 1886-ban Bajcsy-Zsilinszky Endre, mártirhalált halt politikusunk.
www.hu.wikipedia.org - Bajcsy-Zsilinszky Endre
Lengyel-palota: Szemben a Kossuth térrel az egykori Lengyel-palota áll. A neobarokk stílusú épületben székelt a Magyar Szocialista Munkáspárt helyi és járási bizottsága.
www.utisugo.hu - Lengyel-palota
M. R. Stefanik szobra: A szobor felirata : ,,M. R. STEFÁNIK kiemelkedő szlovák hazafi, a francia légierő tábornoka, tudós emlékére, aki az 1894-98-as években Szarvason tanult és érettségizett.'' A szobrot a prágai szlovák kultúra háza kezdeményezésére adományozta a Csehszlovák szövetségi köztársaság miniszterelnöke és a szlovák köztársaság elnöke Szarvas városának 1991 októberében.
www.hu.wikipedia.org - M.R. Stefanik
Evangélikus Árvaház és Népiskola: A római katolikus templommal szemben lévő tér nyugati részén van a polgármesteri hivatal, déli részén az Evangélikus Árvaház és Népiskola épülete. 1928-29-ben épült, ma a Fő téri Általános Iskola.
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - A 2. Számú Általános Iskola története (1. rész)
www.szarvasikronika.szarvasnet.hu - A 2. Számú Általános Iskola története (2. rész)
Tessedik-tanya: A Vajda Péter utca 86. szám alatt áll a Tessedik-major 1780 körül épült, azóta többször átalakított épülete.
www.newjsag.hu - 250 éves a Tessedik-tanya